[เว็บไซต์หลัก สพท.]

[เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพป.นค.2]

[facebook ศูนย์ปฏิบัติการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๖ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพป.หนองคายเขต 2]